مرور برچسب

قرارداد مضاربه

استفتاء | آیا میتوان در قرارداد مضاربه چنین شرطی کرد؟

در قرار داد مضاربه آیا می توان با سرمایه گذار شرط کرد که فقط وقتی سود کردند درصدی (مثلا ۵۰ درصد از سود) به سرمایه گذار داده شود و اگر در خرید و فروش ضرر پیش آمد و مقداری از اصل سرمایه هم از دست رفت، از عامل خسارت گرفته نشود و او در ضرر شریک نباشد؟ اشکال ندارد بلکه نیاز به این شرط نمی باشد و عامل، در عقد مضاربه امین است و تا نسبت به سرمایه…
ادامه مطلب ...