مرور برچسب

عرفان

میرزا جواد آقای ملکی تبریزی، فقیهی عارف در کلام رهبر معظم انقلاب

مرحوم آقای میرزا جواد آقا سلیقه‌شان این نبود؛ به عرفان نظری خیلی نمی‌پرداختند. تربیت اخلاقی و تربیت سلوکی می‌کردند، انسان‌ها را پرورش می‌دادند. اگر مراجعه کنید به «المراقبات» ایشان یا «لقاءالله»، می‌بینید مطالب مطالبی است که برای تربیت مخاطب از قلم ایشان صادر شده و آن طمطراق و اصطلاحات عرفان نظری را ندارد. مرحوم آقای آقا میزا جواد آقا،…
ادامه مطلب ...