شرایط ثبت نام:

  1. لطفا برای ثبت نام در وبسایت حتما از اطلاعاتِ صحیح استفاده کنید ، چرا که در مراحلِ بعدیِ خدماتِ جامعة الاحکام و به خصوص در صدورِ گواهیِ شرکت در دوره های احکام از اطلاعاتِ استفاده شده توسطِ شما استفاده خواهد شد,
  2. برای ثبت نام حتما از شماره ی تماسِ همراهِ فعال و همچنین ایمیل معتبر استفاده کنید؛
  3. لطفا عزیزان در نظر داشته باشند ثبت نام در این قسمت صرفا ثبت نام در وبسایت است و به معنای ثبت نام در دوره های جامعة الاحکام نمیباشد؛ جهت ثبت نام در دوره های احکام در زمان هایی که اطلاعیه ی دوره ها توسط جامعة الاحکام ارائه شود لازم است که از منوی (دوره های احکام) استفاده نمائید
  4. لطفا از کلمه ی عبور قوی و ایمن استفاده کنید؛

توجه: با توجه به درخواستِ کاربرانِ محترم مبنی بر ایجادِ راهنمایی برای ثبت نام در وبسایت (یک کلیپ آموزشی در این خصوص) توسط تیم رسانه ای جامعة الاحکام ایجاد و برای استفاده ی شما عزیزان آماده شده است؛ لذا از عزیزان تقاضا میشود جهتِ آشنایی با نحوه ی ثبت نام در وبسایت کلیپ زیر را مشاهده نمایند؛

ثبت نام