مرور رده

نکته

بیان احکام به تناسب شرایط مخاطب

وقتی شما با مخاطب اداری یا بازاری سر و کار دارید که روزانه بارها با ارباب رجوع و مشتری مواجهند و درگیر مسائل مختلفی چون نوسان قیمت، عصبانیت مشتری، بدقولی و معاملات الکترونیکی، بیت‌المال کلاهبرداری و ربا و… است، بیان احکام سفرهای خارجی یا حج و زکات هیچ جذابیتی نخواهد داشت. وقتی شما با مخاطب اداری یا بازاری سر و کار دارید که روزانه بارها…
ادامه مطلب ...