مرور رده

عبادات

طهارت ظرف

مراد از ظرف وسایلی است که در آن چیز می خورند یا می پزند یا می شویند یا خمیر می کنند و ...؛ مانند: کاسه، کوزه، دیگ، تشت، سماور، قوری، آب کش، نعلبکی، قابلمه و... . (آموزش مصور احکام، عبادات، ص 71). در رساله ها می خوانیم: ظرف نجس با آب قلیل باید سه مرتبه شسته شود. منظور از ظرف چیست؟ آیا کیف ظرف است و اگر نجس شد با آب قلیل باید سه…
ادامه مطلب ...