فرم ثبت نام در دوره های عمومی

در حال حاضر دوره ی فعالی جهتِ ثبتِ نام وجود ندارد؛

در حال حاضر دوره ی فعالی برای ثبت نام وجود ندارد. لطفا بعدا مراجعه فرمائید.

دوره ی گناهان کبیره (1)

 1. غیبت
 2. دروغ
 3. سخن چینی
 4. قطع رحم
 5. عاقبت والدین
 6. ظلم و همکاری با ظالم
 7. موسیقی
 8. غنا
 9. رقص
 10. شراب خواری
 11. ربا خواری
 12. قمار بازی و شرط بندی

دوره ی احکام ازدواج

 1. استخاره
 2. خواستگاری
 3. نامزدی
 4. عقد و عروسی
 5. دوران عقد
 6. مهریه
 7. جهیزیه و خرید ازدواج
 8. حقوق زن و شوهر
 9. زینت و آرایش
 10. پوشش و معاشرت
 11. وطن و مسافرت
 12. احکام عبادی

دوره ی احکام دختران نوتکلیف

 1. عبادت
 2. پدر و مادر
 3. برادر و خواهر
 4. همکلاسی
 5. روابط اجتماعی
 6. فضای مجازی
 7. درس و معلم
 8. مسائلی مالی
 9. پوشش
 10. بازی و تفریح
 11. هنر و ورزش
 12. دوستان و آشنایان

دوره ی مشاوره ی فقهی

 1. راهکارهای فقهی در ازدواج
 2. راهکارهای فقهی در معاشرت زن و شوهر
 3. راهکارهای فقهی در بازار
 4. راهکارهای فقهی در دوست یابی
 5. راهکارهای فقهی در تشکیل هیات
 6. راهکارهای فقهی در تربیت نیروی انسانی
 7. راهکارهای فقهی در همنشینی
 8. راهکارهای فقهی در مدیریت منزل
 9. راهکارهای فقهی در دوری از گناه
 10. راهکارهای فقهی برای فرزند آوری
 11. راهکارهای فقهی برای فرزندخواندگی
 12. راهکارهای فقهی برای تحصیل مال حلال

دوره ی گناهان کبیره (2)

 1. کم فروشی
 2. تکبر
 3. حبس حقوق
 4. خوردن مال از راه باطل
 5. سحر
 6. خوردن مردار
 7. اسراف و تبذیر
 8. رشوه خواری
 9. تهمت
 10. دشنام
 11. غش در معامله
 12. اصرار بر گناه کبیره

دوره ی احکام مالی

 1. ربا و انواع آن
 2. بانکداری
 3. قرض الحسنه
 4. بازاریابی شبکه ای
 5. بورس
 6. تسهیلات بانکی و خرید و فروش وام
 7. سپرده گذاری
 8. معاملات اینترنتی
 9. مضاربه
 10. مرابحه
 11. جعاله
 12. آداب خرید و فروش

دوره ی احکام آپارتمان نشینی

 1. تصرف در واحد شخصی
 2. قوانین آپارتمان نشینی
 3. حقوق همسایه
 4. کودکان
 5. زیباسازی آپارتمان
 6. استراق سمع
 7. محیط بازی و عمومی
 8. شارژ ماهانه
 9. خلوت با نامحرم
 10. سرک کشیدن به منزل دیگران
 11. رفت و آمد و معاشرت
 12. امر و نهی

دوره ی احکام امر به معروف و نهی از منکر

 1. تشخیص معروف و منکر
 2. مصادیق رایج معروف و منکر
 3. گستره ی امر به معروف
 4. امر به معروف و ناهنجاریها
 5. امر به معروف و محدودیت ها
 6. امر به معروف و نیروی انتظامی
 7. امر به معروف و جشن ها
 8. امر به معروف در محیط های مختلف
 9. امر به معروف و نظام اسلامی
 10. امر به معروف و ضررها
 11. روش های کاربردی و موثر در امر به معروف اقوام
 12. روش های امر به معروف افراد مختلف

دوره ی احکام خانواده

 1. وظایف آقایان
 2. وظایف بانوان
 3. وظایف فرزندان
 4. وظایف والدین
 5. مسائل مالی خانواده
 6. محرم و نامحرم
 7. معاشرت مطلوب
 8. تغذیه و مصرف
 9. مجالس
 10. سفر
 11. عبادی
 12. خمس

دوره ی احکام بانوان متاهل

 1. احکام اختصاصی بانوان و موضوعات جدید
 2. مادر، پدر، همسر
 3. فرزند خواندگی و محرمیت فرزند
 4. اشتغال و فعالیت های خارج از منزل
 5. ناباروری و مسائلی پزشکی
 6. روابط اجتماعی
 7. فضای مجازی
 8. پوشش
 9. نگاه و آرایش
 10. محرم و نامحرم
 11. نذر
 12. ورزش

دوره ی احکام تربیت فرزند

 1. وظایف اعتقادی
 2. وظایف شرعی
 3. روش های تربیتی
 4. مشورت در تربیت
 5. عدالت بین کودکان
 6. تربیت عبادی
 7. تربیت عاطفی
 8. تربیت جسمانی
 9. تربیت جنسی
 10. آموزش روابط اجتماعی
 11. مراقبت های تحصیلی
 12. نگرش نسبت به فرزندان

دوره ی احکام معاشرت و روابط اجتماعی سالم

 1. ارتباط با خویشان
 2. ارتباط با همسایه ها
 3. ارتباط با دوستان
 4. ارتباط با هم نوعان
 5. ارتباط با پیروان سایر مذاهب و ادیان
 6. ارتباط با گناهکاران
 7. ارتباط با کهنسالان
 8. برخورد با احمق
 9. ارتباط با مهمان
 10. معاشرت با نامحرم
 11. آداب نصیحت
 12. آداب و احکام گفت و گو

متن ضوابط آموزشی شامل مقررات غیبت یا بازگشت وجه و…