مرور رده

یادداشت ها و مقالات

عکس های کادر بسته (التصوير من منظور محدد)

چرا به جای تبلیغات مزیّن شده به ترفندهای هنری و غیر هنری و ارائه ی عکس ها و تصاویر کادر بسته از شرکت کنندگان در هیاتها، به فکرِ عمل صالح و معاشرت صحیح و ارائه ی جذابیت های دینی نباشیم؟. مگر اینهمه تبلیغ با این شیوه چند نفر به مجموعه اضافه می کند؟. به جای اینکه از هیات  15 یا20 نفره مان - که 20 سال است دایر کرده ایم - با تمام توان عکسهایی بگیریم که…
ادامه مطلب ...